Hegyet, hegyet hágék..." Vallásos népköltészetünk és nemzeti imádságunk párhuzamairól

2019. december 12. - 19:00

Harangozó Imre (tanár, néprajzkutató) vallásos népköltészetről szóló előadása során az archaikus, apokrif imádságos szövegek világát tárja fel előttünk –  a "Hegyet, hegyet hágék..." kezdetű fohászra helyezvén a hangsúlyt, párhuzamba állítva azt nemzeti imádságunk, a Hymnus soraival. Ízelítőt kapunk eseménydús néprajzi kutatásait/gyűjtéseit övező történeteiből, továbbá megtudhatjuk, hogy a népi imádságok ereje hogyan képes összekötni még az egymástól távol fekvő magyar nyelvterületeket is.