2019. november 16. - 18:00

TOVÁBBKÉPZÉSEK

Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet

 

  • Logopédia szakirányú továbbképzés

A továbbképzés célja olyan gyógypedagógus-logopédusok képzése, akik a logopédia és határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a logopédiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában segítséget nyújtanak a beszéd-, nyelvi és kommunikációs akadályozottsággal élő gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz.

Képzési idő: 4 félév

Jelentkezés feltétele: bármilyen gyógypedagógiai alapképzésben szerzett diploma, ill. korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben oklevél. Alkalmassági vizsgán való megfelelés.

Képzési forma: Levelező képzésben államilag finanszírozott formában indul a képzés. A képzés péntek-szombati napokon zajlik.

 

  • Inkluzív, fejlesztő szakpedagógusi szakirányú továbbképzés

A 2017 őszén indult levelező képzésre összesen 25 hallgató jelentkezhetett. A pályázóknak már rendelkezniük kellett egy alapképzés befejezéséről szóló oklevéllel (tanítói, tanári illetve szociálpedagógusi). A 4 féléves képzés 120 kreditpontot ér. A képzés célja komplex pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai ismeretek nyújtása a tanulói sokféleség kezelésére. A tanulmányok során a hallgatók felkészülhetnek a fogyatékos, hátrányos helyzetű, a beilleszkedési-tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, valamint a tehetséges tanulók differenciált fejlesztésére.

Képzési idő: 4 félév

Jelentkezés feltétele: A pályázóknak már rendelkezniük kellett egy alapképzés befejezéséről szóló oklevéllel (tanítói, tanári illetve szociálpedagógusi). 

Képzési forma: Levelező képzésben államilag finanszírozott formában indul a képzés. A képzés péntek-szombati napokon zajlik.