1848 - A térség reménysége című történészkonferencia

2023. május 11.

Az 1848 - A térség reménysége című történészkonferencia első napján hét szakmai előadást hallhattak a résztvevők. 

Elsőként Dr. Süli Attila őrnagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója tartott előadást A székelyek délvidéki telepítésének kérdése 1848-ban címmel. A második előadónk  Dr. Kedves Gyula ezredes, az Országgyűlés Múzeumának szakmai tanácsadója volt, aki a csataterek Petőfijéről mesélt bővebben. Dr. Kedves Gyula előadását követően Prof. Dr. Hermann Róbert történész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese tartott szakmai előadást az 1849. július 14-i kishegyesi ütközetről az osztrák források tükrében. A konferencia délutáni részében Prof. Dr. Zakar Péter történész, nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes, az SZTE Modernkori Magyar Történeti Tanszékének tanára mesélt a '48-as délvidéki honvéd lelkészelről. Zakar Pofesszor Úr szakmai előadása után Baráth Gábor Gergely történészt-történelemtanárt hallhattuk a kaponyai csata emlékezetéről. Kávai Szabolcs történész az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nemzetközi megítélésére reflektált előadásában, míg Tomik Nimród történész a Délvidék '48-as emlékhelyeiről mesélt bővebben. 

Sok szerettel várjuk vissza Önöket a konferencia második és egyben utolsó napjára, mely során szintén hét szakmai előadás hangzik majd el az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témájában. 

Magyar Szó1848 – A térség reménysége (közlemény)

Pannon RTV1848 – A térség reménysége (beszámoló, fotó)