Kutatásaink

A kutatási és elemző osztály elsődleges feladata a vajdasági magyar közösségre vonatkozó kutatások megszervezése és lebonyolítása, meglévő stratégiák nyomon követése, azokhoz háttéranyagok, elemzések készítése, szakpolitikai ajánlások közvetítése.

Emellett fontos cél a Kárpát-medencei magyar közösségek önazonosságát, szülőföldön maradását, gazdasági előrehaladását és egyéb más fontos kérdéseket érintő kutatásokba való bekapcsolódás és az ebből származó tudás megjelenítése és átadása a honlapunkon megjelenített tartalmak formájában.

A megszerzett tudás minél szélesebb körben való bemutatása érdekében folyamatosan kezdeményezünk és bonyolítunk le konferenciákat, tanácskozásokat és kerekasztal-beszélgetéseket, műhelyeket.

Hosszútávú céljaink között szerepel a magyar nemzetre jellemző más tudományos és elemző munkák megjelenítése a gazdasági, a (köz)politikai és a kisebbségi témakörök mentén.

A saját kutatásaink mellett – lehetőségeinkhez mérten – célunk partnerségi kapcsolatok kialakítása a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarságával foglalkozó intézményekkel.

Fontosnak tarjuk, hogy a magyar társadalom és gazdaság működéséről, folyamatairól több szó essen a közbeszédben.

Az első 100 év: a kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban – kisebbségi kerekasztal-tanácskozás

2020. szeptember 04.

2020. szeptember 4–5-én (péntek, szombat) a nemzeti összetartozás projektum jegyében Az első 100 év: a kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban – kisebbségi kerekasztal-tanácskozásra került sor, mely a jelenlegi járványügyi rendelkezések, valamint a személyes és társadalmi felelősségvállalás értelmében online térbe költözött át.

Jogi nyilatkozat

 

Magyarok a Kárpát-medencében

2020. február 25.

Vajdasági magyarok 2019

A MÚLTUNK MEGHATÁROZZA A JÖVŐT?

2020. február 05.

Túlélési stratégiák, sikerorientáltság és tisztes boldogulás a pályakezdő fiatalok jövőképében

Barlai Jenő

szociológus, kutató, a VM4K szakmai munkatársa

VAJDASÁGI MAGYAR GAZDASÁGFEJLESZTÉS 2015–2018

2019. január 17.

Pleschinger Gyula

a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ tanulmánya