Kutatásaink

A kutatási és elemző osztály elsődleges feladata a vajdasági magyar közösségre vonatkozó kutatások megszervezése és lebonyolítása, meglévő stratégiák nyomon követése, azokhoz háttéranyagok, elemzések készítése, szakpolitikai ajánlások közvetítése.

Emellett fontos cél a Kárpát-medencei magyar közösségek önazonosságát, szülőföldön maradását, gazdasági előrehaladását és egyéb más fontos kérdéseket érintő kutatásokba való bekapcsolódás és az ebből származó tudás megjelenítése és átadása a honlapunkon megjelenített tartalmak formájában.

A megszerzett tudás minél szélesebb körben való bemutatása érdekében folyamatosan kezdeményezünk és bonyolítunk le konferenciákat, tanácskozásokat és kerekasztal-beszélgetéseket, műhelyeket.

Hosszútávú céljaink között szerepel a magyar nemzetre jellemző más tudományos és elemző munkák megjelenítése a gazdasági, a (köz)politikai és a kisebbségi témakörök mentén.

A saját kutatásaink mellett – lehetőségeinkhez mérten – célunk partnerségi kapcsolatok kialakítása a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarságával foglalkozó intézményekkel.

Fontosnak tarjuk, hogy a magyar társadalom és gazdaság működéséről, folyamatairól több szó essen a közbeszédben.

A vajdasági magyar kulturális élet 10 éve (kutatási prezentáció)

2022. október 28.

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ idén márciusban kérdőívvel kereste meg a kulturális élet szereplőit, azzal a céllal, hogy feltérképezze a Magyar Nemzeti Tanács által 2011-ben elfogadott Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia megvalósulását és eredményeit. A kutatásban a vajdasági magyar egyesületek, civil szervezetek, a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított és kiemelt jelentőségűvé nyilvánított, valamint a vajdasági magyarság szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek számító intézmények vettek részt. A kutatási prezentációra 2022.

A vajdasági magyar kulturális élet alakulása a Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia elfogadása óta eltelt tíz év tükrében

2022. március 15.

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ a szakmai és közélet aktív szereplőjeként a kulturális kapcsolati háló(zat) vizsgálatával is foglalkozik.

Természetvédelem határok nélkül – természetvédelmi kutatás és nézettség-felmérés

2021. december 30.

A Pannon RTV (Pannónia Alapítvány) egy természetvédelmi IPA-projektum keretében természetvédelmi kutatást tervezett, mely kutatást intézményünk pályázati úton nyert meg.  Ezen hiánypótló természetvédelmi kutatás keretében a vajdasági magyarok környezettudatosságát, az arra való hajlandóságot és (nem) kialakult szokásrendet, a természeti témák iránti érdeklődést mértük fel egy közel 70 kérdést tartalmazó kérdőívben, melynek keretében a Pannon RTV természetvédelmi műsorának értékelése is zajlott.

Közszolgálati médiafogyasztási kutatás (magyarországi médiakutatás)

2021. november 30.

A vajdasági magyarok magyarországi médiafogyasztásával kapcsolatos felmérésre 500-as minta keretében került sor, kizárólag személyes lekérdezés formájában. A kutatást a Társadalomkutató Kft. felkérésére készítettük el.

Magyarországi választások 2022 – közvélemény-kutatás

2021. október 30.

Intézményünk a 2022-es magyarországi választások jegyében önálló felmérést készített a vajdasági magyarok körében 1000 fős, reprezentatív minta alapján. A lekérdezés telefonos és személyes megkeresés útján zajlott, 66 kérdezőbiztos segítségével. A döntően magyarlakta településeken az interjút sétálós, személyes megkérdezés keretében végeztük, míg a szórványban inkább a telefonos megkeresést alkalmaztuk. Összesen 1119 kitöltött kérdőív érkezett, ezek közül az első és a második ellenőrző szűrés után 1034 kérdőív került feldolgozásra.

Jogtudatosság-vizsgálat – A magyar nemzeti kisebbség jogai a Szerb Köztársaság területén

2021. május 01.

Az NPKI felmérést készít a kisebbségek jogállásáról a négy nagyobb külhoni régióban a kezdeményezés vajdasági partnere intézményünk, a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ. A tanulmány elkészítése külső jogi szakértő (ombudsmann – jogvédő) bevonásával történt. A tanulmány keretében a vajdasági magyarok, mint kisebbség jogainak érvényesülését/érvényesítését és a polgárok jogtudatosságát került bemutatásra törvényi keretek és gyakorlati példák által.

Az NPKI a 2021/2022-es évre tervezi az anyag bemutatását.

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program

2021. április 01.

2021 tavaszán első  kutatásunk a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban résztvevő 2 vajdasági iskoláskor előtti intézmény programban való részvételének felmérése volt, melynek alkalmával a 2 intézményben 4-4 interjút kellett készíteni a programot befogadó környezet/előzmények vizsgálatának és a program hatáselemzésének függvényében.

Magyar Ifjúságkutatás 2020 – Magyar Fiatalok 2020

2020. december 25.

Intézményünk – a magyarországi Társadalomkutató Kft. partnereként a Magyar Ifjúságkutatás 2020 elnevezésű, a 15–29 éves korosztályt (1991–2005) érintő, 500 fős felmérés vajdasági lebonyolítója volt. A kutatás a külhoni régiókban és Magyarországon párhuzamosan zajlott: Magyarországon 8000-es , Erdélyben 2000-es, Felvidéken 1000-es Kárpátalján és Vajdaságban pedig régiónként 500-as minta alapján, tehát mintegy 12000 magyar fiatalt kérdeztek családalapítási-, gyermekvállalási tervek és attitűd, oktatási és munkaerő-piaci pozíció témakörökben.

Az első 100 év: a kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban – kisebbségi kerekasztal-tanácskozás

2020. szeptember 04.

2020. szeptember 4–5-én (péntek, szombat) a nemzeti összetartozás projektum jegyében Az első 100 év: a kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban – kisebbségi kerekasztal-tanácskozásra került sor, mely a jelenlegi járványügyi rendelkezések, valamint a személyes és társadalmi felelősségvállalás értelmében online térbe költözött át.