MESTERKÉPZÉSEK

Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

MECHATRONIKA MÉRNÖK MESTERSZAK (MSc)

A képzés célja olyan okleveles mechatronikai mérnökök képzése, akik képesek világszínvonalon a gépészetet az elektronikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek, valamint intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gyártástervezésére, valamint üzemeltetésére és karbantartására. A hallgatók elsajátíthatják a mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztését, emellett képessé válnak a magasabb szintű vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására. A mesterképzés befejezésével a hallgatók felkészülnek tanulmányaiknak doktori képzésben történő folytatására.

A 2021 szeptemberében induló 4 féléves mesterképzésre a műszaki tudományok területén BSc, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyek jelentkezhetnek. A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag finanszírozott

Képzés ideje: 4 félév

A képzésre való jelentkezés feltétele: a képzésre műszaki tudományok területén BSc, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyek jelentkezhetnek. A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges

A jelentkezés módja: A jelentkezéshez a Bsc, vagy főiskolai diploma fénymásolatát kell egy borítékban átadni a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán (minden munkanapon 14 óráig) a portán. A borítékon tüntessék fel: Mechatronika mesterképzés. 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.

Felvételi időpontjabővebb információ hamarosan

Felvételi menete: szakmai beszélgetés, mely többek közt a jelentkező korábbi képzettségére, szakmai felkészültéségre és tapasztalataira irányul.

Keretlétszám: 25 fő