VM4K_Beszélgetések (Podcast)

 

2/40. Gyűjteni és adni

Egyáltalán, a zene mit fejez ki, vagy mit nem fejez ki, azt szavakba nem lehet foglalni, arra csak utalni lehet. A lényege kifejezhetetlen. Egyetlen kizárólagosan lelki megnyilvánulásunk. Oda vágyódunk mindnyájan, ahonnan a muzsika ered, s ahová minden találkozásunkkor eltűnik. Tolnay Ilona zenetanár, karnagy, hitoktató, kántor szerint az emberiség állandóan hárfázó húrjai: a szeretet, a tisztelet, a bizalom, a kegyelem stb.

Tolnay_Ilona_2022_11_01

__________________________

2/39. Idevalóság

A „tényleges ember” sokat tud az életről. Az életbe pedig minden belefér: az élet meséi és kalandjai, a társadalom nagy, döntő kérdései, a közösség sorsa – gondjai, vágyai és sóhajtásai- amellett azonban szeretni kell az életet, a szépségét is, legyen az egy táj, egy pohár jó bor vagy egy barátság, család. Minden melegséget el kell fogadni, melyet kapunk, és el kell raktározni.

Hajnal Jenő, az MNT leköszönő elnökének ifjúságából legfőképpen a széles körű érdeklődése maradt meg. Hogy mindent felszívjon magába, s azután továbbadja.

Hajnal_Jenő_2022_10_25

__________________________

2/38. Madarat tolláról

Az állatorvos azért is különleges, mert páciensei különféle állatok, akik nem tudják verbálisan kifejezni érzéseiket. Mára a kutya-macska is társállattá vált. Engi Noémi öt éve kisállatokat kezel Palicson, méghozzá kellő érzékenységgel. A rémült, ijedt állatok szagolnak, látnak, hallanak és megérzik, hogy az orvos, aki szemben áll vele milyen lelkületű. Hogy megéri állatorvosnak lenni? Erre a kérdésre Noémi könnyen megtalálta a választ. Mint minden hivatásnak, ennek is megvan a maga szépsége, ugyanakkor a hátránya is. A tapasztalat szerint nem lehet minden állaton segíteni, de látni a gyógyult “páciensünket” mindennél többet ér. Engi Noémi állatorvossal az elsősegély fontosságáról beszélgettünk.

Engi_Noémi_2022_10_18

__________________________

2/37. Virágközelben

Az izzó bogyók, a sárga és barna árnyalatú lombok, falevelek jelzik, hogy megérkezett az ősz. Érdemes a kertben és a lakásban is rásegíteni a színes kavalkádra. A természetben és a virágboltokban már minden adott ahhoz, hogy akár egy cserepes növénnyel, egy csokor virággal az őszi hangulatot hazavigyük. Beszélgetőtársam, Bús Elvira virágkötő szerint egyik évszakban sem olyan könnyű lakásdekorációkat készíteni, mint ősszel. A természet ilyenkor különösen színekkel és formákkal ajándékoz meg bennünket.

Bús_Elvira_2022_10_11

__________________________

2/36. Hazai szemmel

Beszélgetőtársunk Silling István nyugalmazott egyetemi tanár, nyelvész, néprajzkutató, művelődéstörténész, a nyelvtudományok doktora, akivel egy filmvetítés után találkoztunk Zomborban. Silling életműve a kupuszinai népélettel való foglalkozás és a nyugat-bácskai közösségért folytatott tevékenység harmonikus egységét állítja elénk példaként. Hiszen előbb a népi hagyományokat kell megmenteni, a népet emberi sorsba helyezni, hogy a kultúrát, amelyet teremtünk, magába tudja szívni. A nyelvjárástan, a szellemi és tárgyi néprajz, a helytörténet, a művelődéstörténet, az irodalomtörténet és a szépirodalom terén kifejtett tevékenységét Silling több, mint húsz önálló kötetben dokumentálta.

Silling_István_2022_10_04

__________________________

2/35. Cikázó hangok

Az óbecsei Szerda Árpád zenészt, zeneszerzőt egy hangzásban, csorba, foghíjas hangszerben van hogy a tökéletlenség is, a hibák, a szabálytalanság is gyönyörködteti, örömet okoz. Talán érzelmileg és akusztikailag a bizonytalanabbak erősítik egymást, az összhang se lesz gyengébb, zavaróbb, és ez olyan csodálatos, hogy nem kell szigorúan a tökéletességre törekedni, amikor együtt énekelünk vagy zenélünk.

Szerda_Árpád_2022_09_27

__________________________

2/34. A népzene öröm

A népzene nélkül nincs valódi értéket termő és értékeit biztosító nép, művészet és kultúra. A törökbecsei Micsik Béla népzenész oly magas és tiszta minőségben élteti, ápolja azt, hogy tartóssá válhatott a személyesség mellett a vajdasági közösségben is. Autentikus hagyományozása feladata minden citerásnak és hangszerkészítőnek, vallja beszélgetőtársunk, Micsik Béla.

Micsik_Béla_2022_09_20

__________________________

2/33. A tancsi

A tanár alapvető feladata, hogy tanítson és neveljen. Lényeges kérdés, mindezt hogyan teszi? Emberséggel, empátiával többre lehet jutni, mint pusztán szigorral. Az sem mellékes, hogy a pedagógusnak van-e humorérzéke, autoritása, együttműködési kézsége. Ezeknek a tulajdonságoknak a birtokában könnyen kiérdemli a diákok tiszteletét. A tisztelet már fél siker. Emellett élményszerűvé kell „varázsolni” a tanítást. Mindez elmondható Agárdi Hajnalka osztálytanítóról, aki ugyan a közelmúltban ment nyugdíjba, de továbbra is töretlenül azt vallja, hogy az oktatás a jövő záloga. Mi fontosabb dolgunk lenne a világban, mint előrevinni azt?

Agárdi_Hajnalka_2022_09_13

__________________________

2/32. Az élmények dekódolása

Kerekes Sándor szabadkai festőművész belső erőforrásaiból való táplálkozása képezi lelkének egyik felét, míg a másikat  a művésztelepek közösségi életének ugyanolyan erős szenvedélye hatja át. A festőművész élettapasztalata, míves tudása révén átalakul az általa leképezett világ, a kép pedig összeköttetést teremt közte és a nézők, a befogadók között, segíti őket a felszín alá hatolni, a jelenségek mögé, hogy a konkrét látványtól függetlenedve mögötte azt keressék, amire utal. Számára az a legfontosabb, hogy ne hagyja abba a keresést.

Kerekes_Sándor_2022_07_26

__________________________

2/31. A megoldások belülről jönnek

A színház misztikum. Különleges fenomén. Kínálja az élményt. A közreműködők feltételezik, hogy élményt fognak nyújtani. És a színpadon mikor a deszkákra hull egy fénycsóva. Sokszor vetődött Elor Emina színésznőre, aki aprócska fénykörben hunyorgott felénk, s a sírás vagy a kacagás, a kétségbeesés vagy a gyöngédség közepette is állhatatosan nézett. Létezése azért drámai, mert egyedül van, a saját hangszerén játszik. Több előadásban is olyan jól játszott, hogy a közönség „bedőlt” neki.

Elor_Emina_2022_07_19

__________________________

2/30. Az alkotás öröme

Mezei Erzsébet művészetét egész életmódjával, magatartásával hitelesítő, igazi tartalmakkal küszködő képzőművész a Vajdaságban. Vele beszélgettünk arról, hogy a közös érdeklődési terület, a hasonló világlátás, értékrend és a barátság az, ami elsősorban összeköti a Zentai Művészeti Műhely alkotóközösségét. A képzművészek témáikat szabadon választják. Vagy közösen találják ki, vagy éppen, a pillanatnyi hangulatok és érzések mentén fogalmazzák meg. Mezei Erzsébet az alkotás folyamatának szépségéért dolgozik, az lelkesíti, abban leli örömét.

Mezei_Erzsébet_2022_07_12

__________________________

2/29. Miért menő a népzene?

A síksági kultúrában minden apróságnak mély értelme van. Ha bele hallgatunk, a sok aprónak gyönyörű gazdagságát, finom libegését, zizegését halljuk, de egész zenének tűnik és kitölt. Mert az apró dolgokhoz oda kell hajolni, ha azt akarjuk, hogy nagyok legyenek. A játszó emberen múlik, hogy teljes alázattal és teljes szeretettel oda tud-e hajolni hozzá.A Juhász zenekar tagjai ezt teszik. A zenekar vezetőjével, Juhász Gáborral beszélgettünk.

Juhász_Gábor_2022_07_05

__________________________

2/28. Éltető közösség

Beszélgetőtársunk Pozsár Dániel a nagyradonováci helyi közösség elnöke, aki bízik a helybeliek együttes összefogásában. Dániel fiatalon Szerbiában ismert focista volt. Családjának tevékenysége hosszú időn keresztül összeforrt a kürtőskaláccsal. Ezt a mesterséget folytatja immáron ő is. A közös és a szép utáni vágy lelke mélyén erős.

Pozsár_Dániel_2022_06_28

__________________________

2/27. Kéz mozgatja - csönd hímezi

Sebők Valéria népi iparművészt gyermekkorában dédanyja tiszta szobájában varázsolta el a fehér hímzés szépsége, és abból a törzsből táplálkozott, akik szívből szeretik, amit csinálnak. Akikben megjelenik az elhivatottság, a kitartás. A feledésbe merült fonott csipke „szerelem volt első hallásra”, kitartóan kísérletezett a titokzatos technikával, amíg rá nem jött a nyitjára. A radanováci Sebők Valéria alkotásait a legrangosabb elismeréssel, Gránátalma-díjjal jutalmazták az anyaországban.

Sebők_Valéria_2022_06_21

___________________________

2/26. Futballcsalád

Latyák Lóránt négy éves kora óta rúgta a bőrt, felnőtt focistaként a hajdújárási Vinogradar Labdarúgó Egyesület mezét viselte, most pedig a klub elnökeként fontosnak érzi, hogy többedmagával tegyen valamit a klubbért. Minden valamirevaló csapatban elengedhetetlen a jó hangulat, a humor. A játékosok szívesen töltik el az idejüket egymás társaságában, közösséget alkotva, az emeli a teljesítményt. Latyák Lóránttal, aki nemrég jött vissza Angliából, hazatérésről, motivációról, játékosnevelésről, edző és futballista kapcsolatáról  beszélgettünk. 

Tartsanak velünk egy “edzésre”!

Latyák_Lóránt_2022_06_14

___________________________

2/25. Letisztult formák

Nemes Fekete Edit iparművész-keramikus művészetét egy egész közösség vallja a magáénak, hiszen számára sohasem csupán az alkotás öröme volt fontos, hanem az emberek, a bácskai agyagmezők, azaz a szülőföld is. Alkotásaiban - miközben saját élményeit, érzéseit, meglátásait közli velünk - tulajdonképpen rólunk beszél, vall hitelesen.

Nemes_Fekete_Edit_2022.06.07.

___________________________

2/24. Kacskaringózó történetek

Bár hajthatnám a fejem valaki ölébe, bár ülhetnék a lábához, mondana valami olyasmit, hogy lássam magam előtt. Ha valaki mesét mond, általa jelentkezik és tárul fel az egész világ. Szabó Réka mesemondónakköze van a parasztkirálykisasszonyhoz, a Nap és a Holdas paripához, a Mindenjáró malmocskához és az Élethez, amelyben az ember, ha nép, ha király, egyforma belső mozgásokban érzékeli a világot. 

Vele beszélgettünk, érdemes meghallgatni!

Szabó_Réka_2022.05.31.

___________________________

2/23. Átvarázsolt vasutak

A mondás igaz lehet, hogy akit a mozdony füstje egyszer is megcsapott, könnyen megragadja egész életében. Ficand Csaba vasúti modellező és szenvedélyes gyűjtő szerint a játékvonat gyerekeknek készült, de mindig a felnőttek játszanak vele, a vasúti modellezésbe pedig bele kell élned magad, bele kell érezni. Hobbijáról és természetesen a Szabadka-Szeged vasútvonal jelentőségéről beszélgettünk vele.

Ficand Csaba_2022.05.24.

___________________________

2/22. Börcsök Erzsébetről – beszélgetés Jódal Rózsával

2022. május 5-én 19 órai kezdettel Csütörtök esték elnevezésű rendezvénysorozatunk  vendége Jódal Rózsa Szirmai Károly Irodalmi és Magyar Életfa Díjjal kitüntetett író volt, akivel Lovas Ildikó József Attila-, Híd Irodalmi Díjjal és Pro Urbe díjjal kitüntetett író beszélgetett Börcsök Erzsébet halálának 51. évfordulója alkalmából életéről, pályájáról és műveiről. Az est után podcast készült az írónővel, hallgassanak bele!

Jódal_Rózsa_2022.05.05.

___________________________

2/21. Szent Efrém - zene szellemi úton

2022. április 28-án a  Szent Efrém Férfikar koncertjére került sor - a VM4K szervezésében - a szabadkai zsinagóga épületében. A férfikar egyik művészeti vezetőjével, a Liszt Ferenc-díjas Bubnó Tamással interjú is készült, mely az alábbi linken érhető el. Hallgassanak bele!

Szent_Efrém_2022.04.28.

_____________________________

2/20. VM4K Filmklub: Moszkva tér

Áprilisi filmklubunkban Török Ferenc Moszkva tér című filmjével vártuk Önöket. A résztvevőkkel készült beszélgetés az alábbi linken érhető el. Hallgassanak bele!

VM4K_Filmklub

_____________________________

2/19. Szabadka, a sztyeppei város

2022. április 7-én 19 órai kezdettel Csütörtök esték elnevezésű rendezvénysorozatunk vendége Dr. Szabó Zsombor építészmérnök, szerző, Szabadka város korábbi főépítésze volt a VM4K klubhelyiségében, aki Szabadka, a sztyeppei város címmel tartott előadást, melynek témája Szabadka térbeli fejlődése a város keletkezésétől egészen a XX. századig, valamint a térség klímaövezete és annak változásai – a szárazság. Az előadás kapcsán vendégünkkel interjú is készült. Hallgassanak bele!

Dr_Szabó_Zsombor_2022.04.07.

_____________________________

2/18. Fabók Mancsi Bábszínháza

2022 tavaszán Fabók Mancsi Bábszínháza volt a vendégünk, akik a Kosztolányi Dezső Színház színpadára varázsolta a mesék világát: kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Hallgassák meg ez alkalomból készült interjúnkat!
 

Fabók_Mariann_2022.04.02.

_____________________________

2/17. Vajdaság mikrokozmosza

2022. március 24-én 19 órai kezdettel Csütörtök esték elnevezésű rendezvénysorozatunk keretén belül a Vajdaság mikrokozmosza címet viselő hangversenyre vártuk Önöket dr. Vitkay-Kucsera Ágota koncert- és operaénekes, rendes egyetemi tanár, valamint mgr. Jelena Simonović-Kovačević zongoraművész, egyetemi docens előadásában.
A hangversenyen vajdasági származású, kötődésű, valamint  Vajdaságban élő nemzeti kisebbségek legjelentősebb zeneszerzőinek műveit hallhatták. Felcsendültek Vitkay Gyula, Király Ernő, Ábrahám Pál, Isidor Bajić, Josif Marinković, Rudolf Bruči, Ivan Kovač, Dora Pejačević, Mikulas Schneider-Trnavsky, George Enescu és Joseph Schlesinger válogatott zenei alkotásai.
Az est énekes előadójával készült interjú az alábbi linken elérhető.

Vitkay_Kucsera_Ágota_2022.03.24.

_____________________________

2/16. Lélekhangoló

A nagyböjti időszakban Böjte Csaba ferences rendi szerzetes volt a vendégünk, Lélekhangoló című előadásával. Hallgassák meg az előadás előtt vele készült interjút, melynek keretében Csaba testvér egyszerűvé és nyilvánvalóvá teszi a bibliai történetek és mindennapjaink közötti párhuzamokat és megfeleléseket.

Böjte Csaba_2022.03.17.

_____________________________

2/15. Parfümillat

2022. március 3-án Bálint Csaba parfümőr volt a VM4K Csütörtök esték vendége, akivel előadása után  koncertillatról, kompozíciókról, az egyes illatok keletkezésének kulisszatitkairól, a Bach-virágterápiáról és sok izgalmas témáról beszélgettünk. Hallgassanak bele!

Bálint Csaba_2022.03.03.

_____________________________

2/14. Kultúra és felelősség

2022. február 24-én Kisimre Szerda Anna néptáncpedagógus volt a VM4K Csütörtök esték rendezvénysorozatának vendége, akivel Kultúra és felelősség cím alatt Bakos Réka néprajzkutató és Patyerek Réka magyar nyelv és irodalom szakos tanár beszélgetett. Miért fontos a hagyományok megismertetése és átadása, mit ad az identitásunkhoz a kultúránk ismerete és akár ez a beszélgetés, az ilyen jellegű rendezvények mit jelentenek a közösségnek/közönségnek - erről is hallhatnak az alábbi, az est végén készült podcastben. 

Kisimre Szerda Anna_2022.02.24.

_____________________________

2/13. Abigél titkai

2022. február 17-én Abigél titkait láthattuk a VM4K szervezésében a KDSZ színpadán. Az előadás keretében, ahogyan az alábbi beszélgetésben is Piros Ildikó színművésznő Szabó Magda életművének titkairól rántja le a leplet. 

Piros Ildikó_2022.02.17.

_____________________________

2/12. VM4K Filmklub: Büntetőexpedíció

A VM4K minden hónapban egy alkalommal magyar filmremekekkel várja az érdeklődőket. Első alkalommal a Magyar Dezső rendezésében készült Büntetőexpedícíó (1970) című filmet tekinthették meg. Hogy milyen volt? Alábbiakban hallgassák meg az estre ellátogatókkal készült interjút.

Büntetőexpedíció_2022.02.10.

_____________________________

2/11. A magyar film

2022. február 3-án Dudás Viktor filmszakértő volt a VM4K 100. csütörtök estéjének vendége. Hallgassák meg a vele készült interjút!

Dudás Viktor_2022.02.03.

_____________________________

2/10. A jövő mezőgazdasága

2022. január 27-én 19 órai kezdettel Csütörtök esték elnevezésű rendezvénysorozatunk vendége Vörös Árpád precíziós talajtérképezési szakmérnök, vállalkozó volt, akivel Bakos Viktor agrármérnökbeszélgetett a jövő mezőgazdaságáról – a precíziós gazdálkodásról és a digitális mezőgazdaságról. 

Vörös_Árpád_2022.01.27.

_____________________________

2/9. Írd ki magadból! - kreatív írás-tábor (fotós foglalkozás)

2022-es téli ifitáborunk egyik - a vizualitásra fókuszáló - előadója Molnár Edvárd fotográfus volt, aki a fényképészet alapjairól beszélt a fiataloknak, kiemelve a tudatosság és a kompozíció, avagy a tudatos kompozíció fontosságát.

Molnár Edvárd_2022.01.08.

_____________________________

2/8. Írd ki magadból! - kreatív írás-tábor (műelemzés foglalkozás)

2022. január 04-08. között írd ki magadból! - címmel önismeret- és önkifejezést fejlesztő, kreatív írás-tábor került megszervezésre,melynek egyik előadója Patyerek Réka  magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő volt, aki az értelmezés helyességének elvét megcáfoló irodalomszemlélet képviselőjeként azt vallja: nincs olyan, hogy rossz értelmezés.

Hallgassák meg gondolatait!

Patyerek Réka_2022.01.10.

_____________________________

2/7. Írd ki magadból! - kreatív írás-tábor (irodalmi foglalkozás)

Antalovics Péter költő volt írd ki magadból! elnevezésű ifitáborunk egyik csoportvezetője. A beszélgetésben az ő gondolatai, tapasztalatai hangzanak el a tábor kapcsán.

Antalovics Péter_2022.01.08._podcast

____________________________

2/6.  Írd ki magadból! - kreatív írás-tábor (filmműhely foglalkozás)

2022. január 04-08. között írd ki magadból! - címmel önismeret- és önkifejezést fejlesztő, kreatív írás-tábor került megszervezésre,melynek egyik előadója K. Kovács Ákos rendező volt, aki az önismereti képesség fejlesztése céljából a külvilág szemével is próbálta szemléltetni a karaktereket.

Hallgassuk meg milyen gyakorlatok segítségével valósította meg a "befelé figyelés" és a "kifelé látás" képességének elsajátítását!

K. Kovács Ákos_2022.01.08._podcast

_____________________________

2/5. Írd ki magadból! - kreatív írás-tábor (műelemzés foglalkozás)

2022. január 04-08. között írd ki magadból! - címmel önismeret- és önkifejezést fejlesztő, kreatív írás-tábor került megszervezésre,melynek egyik előadója Arnold Ildikó magyar nyelv és irodalom szakos tanár volt, akivel a műértelmezés, az olvasás és ezen keresztül a szimbólumok, a mindennapi életben is felbukkanó összefüggések tárházába tekinthettek be a fiatalok. A mai médiával túlterhelt világban nehéz a hagyományos értékek megismertetése és megszerettetése, ez külön feladat szülőnek és pedagógusnak egyaránt. Erről is szó esik az alábbi podcastben.

Arnold Ildikó_2022.01.07._podcast

_____________________________

2/4. Írd ki magadból! - kreatív írás-tábor (slampoetry foglalkozás)

2022. január 04-08. között írd ki magadból! - címmel önismeret- és önkifejezést fejlesztő, kreatív írás-tábor került megszervezésre,melynek egyik előadója T. Kiss (Tékiss) Tamás volt, slam és rögtönzés világába kalauzolta táborozóinkat - az alábbi podcastben szöveg és önkifejezés kapcsolatáról hallhatunk egy rövid beszélgetést!

Kiss Tamás_2022.01.06._podcast 

_____________________________

2/3. Írd ki magadból! - kreatív írás-tábor (pszichológiai foglalkozás)

2022. január 04-08. között írd ki magadból! - címmel önismeret- és önkifejezést fejlesztő, kreatív írás-tábor került megszervezésre,melynek egyik előadója Njers Sanela okleveles pszichológus volt,  akivel az önismeret fontosságáról beszéltünk - hallgassanak bele!

Njers Sanela_2022.01.06._podcast

_____________________________

2/2.  Írd ki magadból! - kreatív írás-tábor (drámapedagógiai foglalkozás)

2022. január 04-08. között írd ki magadból! - címmel önismeret- és önkifejezést fejlesztő, kreatív írás-tábor került megszervezésre,melynek egyik előadója a Radnóti-díjas versmondó, Hajvert Ákos volt.  A drámapedagógiai műhelymunkával várta a fiatalokat, szituációs és improvizációs gyakorlatokra került sor. Az alábbi podcastben a drámapedagógia és oktatás kapcsolatáról, tapasztalatáról hallhatnak.

Tartsanak velünk!

Hajvert Ákos_2022.01.05_podcast

_____________________________

2/1. Írd ki magadból! - kreatív írás-tábor (irodalmi foglalkozás)

2022. január 04-08. között írd ki magadból! - címmel önismeret- és önkifejezést fejlesztő, kreatív írás-tábor került megszervezésre, melynek egyik táborvezetője Móger Tímea költő, író volt.Táborvezetőként a kitűzött célokról és az irodalom terápiás jellegéről is kérdeztük, hallgassák meg gondolatait! Párbeszéd. Kölcsönösség. Irodalom.

Móger Tímea_2022.01.04._podcast

_____________________________

1/5.  Pajzán népmesék

2021. december 16-án 19 órai kezdettel Burány Béla pajzán mesékből álló gyűjtésével ismerkedhettek meg klubtagjaink és minden kedves résztvevő. A mese közösségépítő szerepéről, a hagyományápolás és értékőrzés témakörében kérdeztük az előadókat, Kónya-Kovács Ottília és Rontó Márta Mesefa díjjal kitüntetett mesemondókat.

Kónya Kovács Ottília és Rontó Márta_2021.12.16._podcast

_____________________________

1/4  Mr. és Mrs.

Verebes Linda és Pindroch Csaba színművészek nem csak a színpadon, de a való életben is egy párt alkotnak, így hitelesen tudják tolmácsolni a házasságban, párkapcsolatban felmerülő mindennapi problémákat, amelyeket leginkább humorral orvosolhatunk. Ebbe a megoldási módszerbe tekinthetett bele közönségünk december 9-ei csütörtök esténk keretében.

Verebes Linda és Pindroch Csaba (Mr. és Mrs.)_2021.12.09._podcast

_____________________________

1/3. Mikulás-váró koncert

2021. december 2-án a VM4K mikulás-váró koncerttel kedveskedett kicsiknek és nagyoknak. Az est fellépői a Csíkos-Pöttyös zenekar tagjai voltak, akik versfeldolgozásokkal, mikulás- és karácsonyi dalokkal szórakoztatták a családokat, majd a koncert végén ajándék is várta a legkisebbeket. A podcastben a zenekar tagjával, Szerda Lászlóval készült interjút hallhatják.

Szerda László_2021.12.02._podcast

_____________________________

1/2. Italbemutató- és kóstoló az ünnepi hangolódás jegyében

2021. november 25-én 19 órai kezdettel Csütörtök esték elnevezésű rendezvénysorozatunkvendége Bús Atilla bármixer volt, akivel a vendéglátás és a koktélkeverés alapjairól, történetéről beszélgettünk a VM4K klubhelyiségében.
Meglepetéssel is készültünk minden kedves klubtagunknak és mindazoknak, akik ellátogattak az estre: a Bús Atilla által kevert italokat meg is kóstolhattuk! Az est részeként – az ünnepekre való készülődés jegyében – klasszikus és újragondolt koktélokkal vártuk vendégeinket: podcastünkben pár egyszerű, de annál finomabb recept is elhangzik!

Bús Atilla_2021.11.25._podcast

_____________________________

1/1. A színpad mindkét oldalán

2021. november 18-án a Pataki gyűrű-díjas és Vajdasági Magyar Művészeti Díjjal kitüntetett színművész, rendező László Sándor – ’Katyó’ volt a VM4K csütörtök esti portrébeszélgetésének vendége, akivel egykori tanítványa – és legutóbbi darabjának rendezője – dr. Mezei Kinga színművész, rendező beszélgetett pályáról, hivatásról, tanításról és szerepekről. A portrébeszélgetés után közösségről, utánpótlás-nevelésről, a fiatalok és a színház viszonyáról, tehetségről és szakmáról kérdeztük vendégünket.

László Sándor_2021.11.18._podcast