TOVÁBBKÉPZÉSEK

PÓTFELVÉTELI LEHETŐSÉG

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szak megnevezése: MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A 2022 őszén induló, 4 féléven át tartó, levelező munkarendű továbbképzés elméleti és gyakorlati részből épül fel. Az elméleti tárgyak rendszerelméletű, holisztikus megközelítésben ölelik fel a lelki, illetve mentálhigiénés jelenségek, a személyközi kapcsolatok legfontosabb vonatkozó ismereteit, míg a gyakorlati tárgyak a hivatásszerep napi tapasztalatait dolgozzák fel, mely által bővül a hallgatók szakmai eszköztára, fejlődik a hivatásszemélyiségük és erősödik szakmai önazonosságuk. A képzés módszerei elsősorban: interaktív plenáris előadások, szemináriumi munka kiscsoportokban, filmalkotások csoportos visszajelzése, terepmunka és esetmegbeszélés.

Az oklevél megszerzéséhez a tanulmányi kötelezettségeken túl 150 órás önismereti csoportmunka teljesítése is szükséges. (Aki minősített csoportvezető irányításával korábban ilyet már elvégzett, mentesül e követelmény alól.)

Képzés ideje: 4 félév

Képzési forma: levelező képzésrend, a képzés díja 10.000 Ft / félév

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

  • bármely képzési területen megszerzett BA vagy MA szintű (főiskolai vagy egyetemi) oklevél.

Jelentkezés módja:

  • A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján található jelentkezési űrlap kitöltése (http://www.kre.hu/btkfelveteli/), melyet a jelentkező számára a rendszer pdf. formátumban e-mailben megküld. A jelentkezés alkalmával a kinyomtatott és aláírt jelentkezési űrlapot be kell nyújtani a VM4K számára. További szükséges benyújtandó dokumentumok:
  • oklevél másolata (a nem magyar, angol, német, vagy francia nyelvű oklevelek mellé, hiteles fordítás is szükséges),
  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél (legfeljebb egy oldal).
  • korábbi, minimum 150 órás önismereti csoportmunka teljesítését igazoló tanúsítvány (amennyiben a jelentkező rendelkezik ilyennel)

A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ Tanulmányi Osztályán kell személyesen, vagy postai úton kell benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés”.

Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Pótjelentkezési határidő: 2021. november 20.

Felvételi időpontja: a képzésre jelentkezett hallgatók e-mailben kapnak értesítést a felvételi pontos időpontjáról és módjáról. A tervezett felvételi időpont: 2021. december 7.

Felvételi menete: felvételi beszélgetés, mely a jelentkező alapképzettségére, szemléleti irányultságára, érdeklődési körér, jelentkezésének motivációjára stb. terjed ki.

Keretlétszám: 4 fő